Limba | Nyelv | Language

Română
Română
Magyar
Magyar
English
English
Your language:
Carastelec
Comuna cunoscută de toți.
Știri
Imagini
Video

Despre comuna Carastelec

Comuna Carastelec este situată în partea de nord-vest a judeţului Sălaj, la 47 km distanţă de municipiul Zalău şi la 18 km distanţă de municipiul Şimleu Silvaniei. Ea este situată în zona colinară a platformei sălăjene, respectiv în Colinele Toglaciului.

Comuna este formată din următoarele localităţi:

  • Carastelec
  • Dumuslău.

Centrul de comună este atestat documentar în anul 1241 sub numele de "Kaloztelek", iar satul Dumuslău este amintit în documente încă din anul 1418 sub denumirea de "Domozlo".


Infrastructură

Pentru continuă dezvoltare economică şi socială a comunei, administraţia locală este interesată de realizarea unor parteneriate public-private în vederea modernizării infrastructurii locale. Strategia administraţiei locale prevede măsuri menite să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale locuitorilor, să ridice standardul calitativ al designului local, serviciilor şi imaginii comunei în general, să ofere oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat fie sub forma investiţiilor directe fie sub forma parteneriatelor. Sunt necesare fonduri pentru amenajarea unor centre sociale pentru categoriile defavorizate şi pentru dezvoltarea unor baze sportive.

Există un teren de 12 ha, disponibil potențialilor investitori, cu acces la următoarele utilităţi: energie electrică, drum, rețea de alimentare cu apă, pentru activități care ar duce la ocuparea forței de muncă locală.


Turism și agroturism

Fondul construit existent, cu gospodării specifice, îngrijite, specifice satelor cu populaţie majoritară maghiară, alături de tradiţiile şi obiceiurile bine păstrate aici, fac din Carastelec un areal atractiv din punct de vedere turistic. În fiecare an, pe data de 15 Septembrie, Carastelecul este în sărbătoare. Este ziua revederii, când fiii plecaţi ai satului, alături de alţi invitaţi, se întorc la vatra strămoşească să cinstească ziua satului alături de rude şi de localnici. Se pot realiza investiţii de succes în dezvoltarea turismului prin amenajarea unor pensiuni, case de vacanţă, tabere sportive, moteluri, piste de motocros, centru de agrement, centre de vânătoare, de pescuit, centre de echitaţie, trasee forestiere, baze sportive de vară, de iarnă, restaurante cu specific local, etc.


Economia locală

Economia comunei este susținută de sectorul agricol, sector în care arabilul deţine peste 50 % din suprafaţa totală a comunei. Cultivarea viţei de vie (cca. 100 ha) a făcut posibilă remarcarea comunei şi a locuitorilor acesteia pentru calitatea vinului produs aici. Pentru dezvoltarea şi rentabilizarea muncii în agricultură, administraţia locală este interesată de atragerea unor investitori, acţionând în consecinţă. Sunt necesare investiţii pentru extinderea şi modernizarea actualelor exploataţii agricole prin stimularea dezvoltării unor ferme vegetale ecologice, structurate pe culturi specifice, a unor ferme de creştere organizată a animalelor, prin dezvoltarea structurilor asociative capabile să realizeze activităţi de producţie agricolă rentabile. De asemenea, este necesară asigurarea condiţiilor optime de prelucrare şi desfacere a produselor agricole şi zootehnice, atragerea unor furnizori de servicii specifice în domeniul mecanizării, protecţiei fitosanitare, achiziţionării de seminţe selectate şi tratate, însămânţării artificiale a animalelor, domenii care pot influenţa în mod pozitiv calitatea şi profitabilitatea activităţilor agricole. Pentru dezvoltarea Zootehniei sunt necesare investiţii în amenajarea unor ferme sau microferme de creştere organizată a animalelor şi dotarea cu centre de colectare şi prelucrare a produselor: carne, lână, piei, etc.

Există o clădire – fost abator – disponibilă unor eventuale investitii. Pentru dezvoltarea Pomiculturii există pe raza comunei o suprafaţă de peste 150 ha pretabilă amenajării unor plantaţii de pomi fructiferi. Apicultura este un alt domeniu ce poate fi dezvoltat. Zonele de pădure de pe raza comunei acoperă 858 ha şi asigură suficientă producţie de fructe de pădure încât să facă necesară amenajarea unui centru de prelucrare a acestora.

Facilități pentru investitori
  • consultanța și suport logistic;
  • prezentare și reprezenatare comunitate;
  • forța de muncă disponibilă, calificată și necalificată;
  • acces la utilități;
  • intermedieri concesionări -vănzări terenuri;
  • taxe și impozite reduse în temei legal;
  • forța de muncă în industria ușoară, prelucrări mecanice, electricieni,lăcătuși, croitori, munci agricole și turism.