AVIZIER ELECTRONIC

There are no documents

„Vă urez un călduros bun venit pe site-ul Comunei Carastelec, unde vă așteaptă informații utile despre activitatea administrației locale și detalii interesante despre comună, în general.
Sunt convins că website-ul nostru vă prezintă o imagine clară și cuprinzătoare despre varietatea activităților care au loc în acest spațiu minunat al comunei noastre.”

Cu stimă, primar Faluvégi Francisc-Ştefan

APARATUL ADMINISTRATIV

Persoane din instituție

 • Primar: Faluvégi Francisc-Ştefan
 • Viceprimar: Szabó Ferenc
 • Secretar General: Mocan Florian Sorinel
 • Contabil: Szabo Valeria – Veronica

Informații de contact

Telefon:  (+40)260-673 701
Fax: (+40)260-673 737
Adresa: Carastelec, nr. 334, jud. Sălaj. Cod: 457065

INFORMAȚII UTILE

Mersul autobuzului, capacitate 36 locuri
(în timpul anului școlar, EXCEPȚIE în perioada vacanțelor școlare NU circulă)
Luni-Vineri
Ruta:
Comuna Carastelec – Șimleu Silvaniei (pornire din Carastelec 7:00)
Șimleu Silvaniei-Comuna Carastelec (pornire din Șimleu Silvaniei 14:30)

Numerele de telefon și programul următoarelor puncte de interes:

Doctori de familie sau dispensar
Adresa: Comuna Carastelec, Nr.332
DR. SALÁNKI ZOLTÁN
Telefon: 0260-673.894
E-mail: zoltan_salanki@yahoo.com

Farmacie
Adresa: Comuna Carastelec, Nr.461
Program: Marți și Joi 13:00-17:00

Poliție locală
Adresa: Comuna Carastelec, Nr.128
Telefon: 0260-673.703

SVSU
Telefon: 0766-659.328

Parohia Romano-Catolică
Adresa: Comuna Carastelec, Nr. 459
Telefon: 0260-673.713
Preot: Mahajduda János

Instituții culturale publice (Biblioteca, Cămin cultural)
Telefon: 0766-614.250

Instituții de învățământ (școală, grădiniță)
Adresa: Comuna Carastelec, Nr. 463
Școala gimnazială Nr.1 Carastelec și Grădinița
Telefon: 0260-673.702
E-mail: carastelecscoala@gmail.com

AȘEZARE GEOGRAFICĂ

La commune de Carastelec est situee dans la partie nord-ouest du comte de Sălaj, ă 47 km distance de Zalău et â 18 km de la ville de Simleu Silvaniei, dans la partie de collines de la plateforme de Sălaj, dans les collines Toglaciului. Carastelec est borde par les communes de: Camăr ă l’ouest, Simleu Silvaniei dans le sud, dans la partie orientale la ville de Bocşa, Măieriste dans le Nord. Elle est composee des villages suivants: Carastelec-residence de la commune et un village, Dumuslău. Le village Carastelec est mentionne pour la premiere fois en 1241, sous le nom de “Kaloztelek”, et le village Dumuslău est mentionne dans les documents de l’annee 1418 sous le nom de “Domozlo”. Le fonds construit existant avec des menages soignes, typiques des villages et des fermes â majorite hongroise, ainsi que des traditions bien preservees ici et des coutumes, font que Carastelec soit une zone attractive du point de vue touristique.

Proiecte de investiții

Finalizate:

 • Schimbare învelitoare și modernizare interioară la școala gimnazială nr.1
 • Reabilitare sediu Primărie
 • Reabilitarea rețelei de supraveghere video a localității și extinderea și în satul Dumuslău

În derulare:

 • ​Modernizare drumuri în comuna Carastelec județul Sălaj
 • Amenajare piață agroalimentară în comuna Carastelec
 • Desființare anexă existentă și construire anexe gospodărești în curtea primăriei Carastelec
 • ​Modernizare și dotare cămin cultural din localitatea Carastelec , județul Sălaj

Obiective turistice

Biserici
Biserica Romano-Catolică din Carastelec a fost construită la mijlocul secolului al XVII-learn stil neo-roman, cu unele elemente ornamentale în stil gotic. Biserica a fost renovată în anii 2007 și 2008.
Biserica închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil din Dumuslău a fost ridicată între anii 1932- 1934. De-a lungul anilor, odată cu scurgerea timpului, biserica s-a degradat şi datorită infiltrațiilor, a fost în pericol iminent de prăbușire, conform expertizei geologice. După venirea ca paroh a Preacucernicului Părinte Dorel Tulbure, s-a purces la efectuarea lucrărilor de consolidare şi stabilizare a bisencii. Locasul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

Ce este Via Mariae?

Cale turistică și de pelerinaj prin Europa Centrală

Via Mariae este mai mult decât o cale turistică, mai mult decât un pelerinaj, mai mult decât un program valoros, mai mult decât un set de valori, mai mult decât calea autocunoașterii, mai mult decât o nouă viziune, mai mult decât un mod de viață ecologic-conștient, mai mult decât bună companie, mai mult decât cultură, mai mult decât sacralitate, mai mult decât o ofertă turistică, mai mult decât o experiență spirituală, mai mult decât descoperirea Europei Centrale, mai mult decât formarea imaginii de țară, mai mult decât 1400km.

Via Mariae (Calea Preasfintei Fecioare Maria) reprezintă o REȚEA DE CĂI TURISTICE ȘI DE PELERINAJ în curs de devenire, axul principal legând sanctuarele mariane MARIAZELL (Austria) de ŞUMULEU-CIUC.

Traseul de circa 1400 km se poate străbate pe jos în 60 de zile. Acesta se va putea parcurge integral sau parţial, ÎN GRUP sau INDIVIDUAl, în principiu PE JOS, dar şi cu BICICLETA, fiind marcat cu indicatoare şi marcaje turistice. Ghidul pelerinului, cuprinzând hărţi detaliate, va menţiona posibilități de CAZARE. Parcurgând traseul, pelerinii vor primi VIZE și MĂRGELE personalizate din care îşi vor putea forma propriul rozariu, după parcurgerea întregului traseu.

Axul EST-VEST va fi intersectat de unul nord-sud, REZULTĂND o CRUCE ce străbate Europa Centrală, la care se vor conecta trasee colaterale legând diverse CENTRE DE PELERINAJ, monumente ale naturii, respectiv valori culturale şi istorice.

Pășind pe calea pelerinajului, marile întrebări ale existenţei pot deveni o experienţă personală. Cu toate că tehnica și știința au devenit parte integrantă a vieții cotidiene, interesul faţă de sensul existenţei a rămas la fel de important ca și în trecut. Cercetăm în profunzime fenomenele și ne căutăm pe noi înșine. Calea Preasfintei Fecioare Maria se va înfăptui în cele din urmă nu în exterior, ci în sufletele noastre, ale fiecăruia dintre noi.

CARACTERISTICILE VIA MARIAE

Reţea de drumuri prin 7 ţări

Cale pentru drumeţii, accesibil şi cicliştilor

Accesibil în ambele sensuri şi prin părţi

Cale accesibilă în grup sau individual

Program spiritual pentru comunităţi

Prezintă centre de pelerinaj şi de interes cultural-istoric

Puncte de cazare şi de servicii acreditate

Îmbinarea iniţiativelor locale şi regionale

Portal internet pentru informare

Ghidul pelerinului alte broşuri

Sistem uniform de marcare

Descrierea completă şi amănunţită a traseului

Fundamentele Via Mariae
conservarea şi transmiterea valorilor creştine generaţiilor viitoare
promovarea valorilor cultural-religioase din Europa Centrală în întreaga lume
realizarea unei rețele de pelerinaj de înaltă tinută şi deplină siguranță pentru cei aflați în căutarea valorilor spirituale şi a unei armonii străine de spiritul lumli cotidiene.

Via Mariae — creatoare de valori:
ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu de înşine
oferă posibilitatea de a descoperi valorile creştine
ameliorează relațiile sociale, favorizează cunoaşterea reciprocă şi toleranța
ajută la reconcilierea popoarelor din centrul Europei care au o istorie zbuciumată, dar totodată şi o aspiratie profundă pentru pace, iubire şi înțelegere reciprocă

Ce am realizat până în prezent?
În perioada 2006-2008, treptat a fost parcurs tot traseul intre Mariazell şi Sumuleu-Cluc. Pe parcursul acestor deplasări am pus baza relaţiilor cu localnicii, am cules date locale şi am dobândit experientă, s-au explorat traseele şi drumurile, acestea fiind înregistrate cu ajutorul sistemelor de navigaţie. În 2009 am demarat fixarea şi chiar marcarea cu marcaje turistice a traseului, în unele porţiuni (vizibile şi descărcabile de pe pagina WEB: www.openmaps.eu).
În România, pentru realizarea „Via Mariae” am încheiat parteneriate cu două organizaţii cu tradiţie:
Societatea Carpatină Ardeleană – o asociaţie non-profit de 120 de ani, reînființată în 1991 – cu activitate în domeniul turismului şi al protecţiei mediului; respectiv
Organizaţia Caritas Alba-lulia, organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, care din 1990 derulează proiecte complexe în domeniul asistenţei sociale în 6 judeţe din centrul ţării.
Prin intermediul acestora am început în anul 2010 realizarea rutei Via Mariae pe teritoriul ţării noastre, în 2011 începându-se şi marcarea efectivă.

Contribuiţi la realizarea proiectului cu 2% din impozitul pe salarii sau 20% din impozitul pe profit al firmei D-voastră!
Societatea Carpatină Ardeleană – CU1: 4960082 cont: R053 BTRL 0130 1205 E315 20XX
Caritas Alba lulia , CUl: 4562770 cont: R062 RNCB 0003 0015 6949 0009

CONTACT:
Asociaţia de Utilitate Publică „Via Mariae” Veszprem – Ungaria www.mariaut.hu; e-mail: info@mariaut.hu
Attila PETERFI – coordonator proiect, director logistică Caritas Alba-lulia, tel./fax: 0266-371813, 0744-639138
www.caritas-ab.ro; e-mall: attila.peterfi@caritas-ab.ro
Sandor MOLNAR – coordonator Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita; Miercurea-Ciuc, tel: 0741 – 258156
Tamas HAVAS – coordonator proiect Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare, tel.: 0361-804710; 0788-303320
e-mall: viamaria@eke.ma adresă poştală: S.C.A., C.P. 1/ 41, 400750 Cluj www.eke.ma

       Le lac de pâche Carastelec
Le lac se trouve pres de la route DC100, entre les municipalites de Carastelec et Camar. Le lac de peche, d’une superficie de 1 ha est situe ă 1 km du centre du village. II y a aussi trois chalets d’hebergement, un terrain de camping, des emplacements pour barbecues, de l’eau potable, des bancs et des terrasses amenagees ă l’ombre des arbres. Les especes de poissons qui vivent dans les eaux du ac sont: l’amour, le carpe, le carrassin, la carpe argentee, le poisson-chat africain, le lin, la tanche, etc. La region est un endroit ideal pour la peche et des loisirs.

Fabrica de șampanie Vinum Partium

Vinum Partium a un total de 22,4 hectares de vignoble, les vignes plantees en 2011 qui produisent des varietes de Rhine Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir et Feteasca Regala. Pendant quatre ans, on a achete 68 petites parcelles, qui ont ete unies et ainsi est ne le vignoble. II produit des vins mousseux et des vins petillants gazeifies. Le vin gazeifie est un assortiment a qui n’ajoute pas de dioxyde de carbone, on le boit dans les pays mediterraneens, l’ete quand il fait chaud.

L’unite est equipee de 22 reservoirs de fermentation, avec des capacites comprises entre 5.000 et 20.000 litres, fournissant une capacite de traitement de 164.000 litres.

Evenimente locale

Chaque annee avant la careme de Paques on organise â Carastelec un bal masque, appele dans la langue hongroise la periode de “farsang”. Les gens du pays celebrent la “mort” de l‘hiver et le printemps prochain.

Aller au contenu principal